СБХ „Шипка 6“ изложбата на дипломираните бакалаври от НХА, випуск 2013/2014 г. Кандидатстване Студентски работи