Специалност "Рекламен дизайн" участва в COPI`S 2014 Кандидатстване Студентски работи